Bezpečnostní management

Cyklus osmi vzdělávacích modulů programu „Zvýšení konkurenceschopnosti podniků z regionu jižní Moravy cestou eliminace bezpečnostních rizik“ – BEZPEČNOSTNÍ MANAGEMENT

Zvyšte s námi stabilitu a ziskovost Vaší firmy! Přijměte pozvání do vzdělávacího programu „Zvýšení konkurenceschopnosti podniků z regionu jižní Moravy cestou eliminace bezpečnostních rizik“. Pod pojmem bezpečnostní rizika chápeme slabá místa v oblasti financí, personalistiky, IT nebo obchodu, kde by Vám mohly „utíkat“ peníze. Neméně důležité je také obezřetné chování managementu a bezpečná komunikace. 

Předáme Vám naše know-how jak slabá místa ve firmě identifikovat, ale hlavně Vám poradíme jaká přijmout preventivní opatření. A vliv na Vaší ziskovost bude mít jistě i co nejlepší přehled o Vaší konkurenci, což Vám zajistí konkurenční zpravodajství. 

Vzdělávací program doporučujeme: 

  • jednatelům a majitelům podniků
  • manažerům a vedoucím pracovníkům
  • podnikům z vysoce konkurenčních odvětví
  • podnikům pracujícím s citlivými informacemi

 

 

Naši lektoři

     

Ing. Miloš Drdla, Dr., MBA

Vysokoškolský učitel, zaměření na problematiku managementu a procesu implementace strategických změn v organizacích, 20 let zkušeností v různých akademických a výkonných funkcích. Absolvent Vysokého učení technického v Brně, obor ekonomika a management, doktorát v oblasti využití fuzzy – logiky v podmínkách mezinárodních finančních obchodů, MBA Nottingham Trent University, Velká Británie. Absolvent stáží a odborných pobytů ve více než 20 zemích, publikační činnost.
 

Ing. Milan Marek, MBA

Vystudoval Vojenskou vysokou školu leteckou. Pracoval v různých technických a řídících funkcích ve vojenském letectvu. Poté působil, až do roku 2004, na Ministerstvu obrany ČR, na kterém se profesionálně zabýval prací s informacemi v různých řídících funkcích. Po svém odchodu z armády se věnuje poradenství a lektorské činnosti v oblasti bezpečnostních technologií, krizového řízení a Business Development. Je členem výzkumného týmu Střediska bezpečnostní politiky Centra pro ekonomická a sociální studia Univerzity Karlovy v Praze.
 

Ing. Jiří Dvořák, Ph.D.

Zaměřuje se na správu informačních systémů, vývoj informačních systémů, strategického řízení informací a datové analýzy. V roce 1995 ukončil s vyznamenáním Fakultu elektrotechniky a informatiky a v roce 2002 získal titul Ph.D. ve studijním oboru Řízení a ekonomika podniku. Od roku 2000 působí jako konzultant, od roku 2005 doposud pak v rámci firmy ACONTE, s.r.o. Vedle poradenské praxe se věnuje činnosti pedagogické a publikační. Lektorskou praxi má jak ve vysokoškolském prostředí, tak i v oblasti přednášek pro komerční subjekty.

 

Pavel Maletínský

Expert na speciální techniku a služby. Ředitel a majitel společnosti GOLDSILVER s.r.o., která se věnuje speciální technice a službám, zejména v oblasti odhalování odposlechu, odhalování audio, video, datového monitoringu, dále oblasti ochrany proti odposlechu a skryté monitorovací audio-video technice a odstranění špionážních programů v tzv. "chytrých" telefonech, odhalování odposlechových monitorovacích programů v počítačích a PC sítích. Profesně se věnuje této problematice od r. 1998 jako soukromý podnikatel. Před tímto datem praxe 15 let u Ministerstva vnitra ČR.

Ohlas účastníka vzdělávacího programu 

„Dlouholetá praxe mě ukolébala do pocitu, že pro bezpečnost a především pro bezpečnost finančních informací společnosti děláme maximum. Absolvování kurzu změnilo můj postoj a současně mě inspirovalo k novým bezpečnostním opatřením v mnoha oblastech.“ 

Dagmar Kvapilová, vedoucí odboru financování OHL ŽS, a.s.

Místo konání

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Palackého tř. 1/3, budova 24

Termíny*

 
 
Vzdělávací moduly  
Bezpečnostní rizika organizace st 15.4.2015
Dlouhodobé a strategické řízení organizace čt 16.4.2015
Lidské zdroje jako bezpečnostní riziko st 13.5.2015
Moderní technologie v bezpečnostní oblasti čt 14.5.2015
Informační a komunikační technologie  st 3.6.2015
Korupční prostředí a řešení korupčních situací  čt 4.6.2015
Konkurence a konkurenční prostředí st 17.6.2015
Finance a rizika finančního charakteru čt 18.6.2015
Bližší informace o výuce (ke stažení v pdf)
    

* Změna programu vyhrazena

Informace a registrace

Vzdělávací program již proběhl, pokud máte zájem o tento program, případně o některou jeho část, kontaktujte nás.

Radka Palátová, palatova@cavs.cz, tel. 601 500 488

5 tipů, jak chránit svou firmu (ke stažení v pdf)

Proč by se měl manažer zajímat o bezpečnostní management?
Odpověď najdete v krátkém videu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzdělávací program je spolufinancován EU a ČR

Vzdělávací program Zvýšení konkurenceschopnosti podniků z regionu jižní Moravy cestou eliminace bezpečnostních rizik - r.č. CZ.1.07/3.2.04/04.0040 - je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.