Bezpečnostní rizika organizace

Rychle se rozvíjející a globalizující se prostředí v kombinaci s dopady ekonomické recese tvoří množství rizik zejména pro úspěšné organizace. Právě ty se často stávají cílem útoků. Předmětem modulu je identifikace širokého spektra bezpečnostních rizik organizace, kterým je nutné potenciálně čelit. Jedná se zpravidla o rizika objektová, technologická, komunikační, finanční, rizika spojená s lidským faktorem a rizika organizační. Pochopení rizik vytváří příležitost předem je řešit.