Dlouhodobé a strategické řízení organizace

Každá organizace má nastavené určité parametry řízení (operativní, taktické, strategické). Dlouhodobou úspěšnost podniku určuje především správné nastavení strategických cílů a zájmů. Předmětem tohoto modulu je pochopení systému strategického řízení organizace, schopnost pochopení prostředí a vytvoření strategické analýzy a tvorby strategických cílů, včetně jejich dlouhodobého prosazování. To vše v kontextu bezpečnostního tématu vzdělávacího programu a s důrazem na tvorbu strategie v oblasti bezpečnostního managementu.