Finance a rizika finančního charakteru

Finance jsou jednou z klíčových oblastí řízení všech organizací. Předmětem tohoto modulu je nastavení pravidel bezpečného a transparentního řízení financí a práce s finančními zdroji. Jedná se především o řešení vlivů zájmových skupin, které se podílejí na přerozdělování, nebo které ze zištných důvodů finanční toky ovlivňují. Součástí řešené problematiky budou také případové studie a pojednání o nastavení ochranných a bezpečnostních opatření.