Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie a informační zdroje lze označit za kritické místo pro rozvoj a bezpečnost podniku. Předmětem tohoto modulu je pochopení hodnoty informací, pochopení práce s informacemi a zajištění jejich bezpečnosti. Jednou z důležitých otázek, které řeší tento modul, jsou například úniky informací, řízení informačních technologií v podniku i otázky rozvoje informačních systémů podniku.