Korupční prostředí a řešení korupčních situací

Tato problematika je více a více důležitá, zpravidla se o ní mlčí. S korupčním prostředím se nesetkáváme pouze v médiích a společenském prostoru. Korupční prostředí se ve své podstatě týká všech oborů a organizací všech velikostí. Předmětem modulu je pochopení korupčního prostředí, identifikace korupčních praktik a schopnost jejich řešení.