Lidské zdroje jako bezpečnostní riziko

Zaměstnanci představují jedno z nejcennějších aktiv, ale také jedno z klíčových rizik, na kterých závisí prosperita každého podniku. Tento modul se věnuje identifikaci, hodnocení a řešení rizik spojených s lidským kapitálem. Pojednává o řízení lidských zdrojů v souvislosti s psychologií práce, nastavení efektivního bezpečnostního systému i o problematice citlivých údajů a dat.