EU projekty

Projekt

Název klienta

ESF, MŠMT, OPVK

Vyhlašovatel (ZS): Jihomoravský kraj

Rok realizace

01. 01. 2013 – 30. 06. 2014

Struktura a obsah vzdělávacího kurzu

Projekt: „Zvýšení konkurenceschopnosti podniků z regionu Jižní Moravy cestou eliminace bezpečnostních rizik“.

Projekt poskytne účastníkům dalšího vzdělávání (majitelé, management a pracovníci malých a středních podniků Jihomoravského kraje) takové znalosti (všeobecně přenositelné), které jim pomohou reagovat na nekalou soutěž, tvrdý konkurenční boj a identifikaci rizik ze strany konkurence, ale i ostatních účastníků trhu.

Pro naplnění cíle budou sloužit 3 klíčové aktivity za účelem:

1) metodického nastavení vzdělávacího programu;

2) tvorby e-learningové podpory vzdělávacího programu;

3) pilotního ověření nového vzdělávacího programu skupinou 25 účastníků dalšího vzdělávání.

Z proběhnuvších modulů vzdělávacího programu budou vytvořeny video-pořady, které budou sloužit k prohloubení zkušeností účastníků.

Úspěšné dokončení vzdělávacích aktivit znamená pro účastníky zvýšení osobní konkurenceschopnosti, nabytí znalostí a dovedností spojených s konkurenčním bojem ve firemním prostředí, upozornění na možná bezpečnostní rizika jejich organizace, ale také na způsoby a formy jejich efektivního řešení, které může být klíčovým pro rozvoj, či budoucí existenci organizace.

Povinná publicita projektu je zajištěna v souladu s platnými pravidly prostřednictvím vytvoření oficiálních informačních a komunikačních materiálů, vzdělávacích materiálů a oznámením ve vzdělávacích materiálech, dále skrze internetové stránky společnosti a vydáváním zvláštních tiskových zpráv v regionálním tisku. Za účelem účinného zviditelnění a propagace způsobu financování projektu budou vyrobeny propagační předměty.

Číslo projektu

Název a číslo globálního grantu:

Název a číslo oblasti podpory:

CZ.1.07/3.2.04/04.0040

Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji – CZ.1.04/3.2.04

Podpora nabídky dalšího vzdělávání – 7.3.2

Výběrová řízení

VŘ 25/2013 - Dodávka osobních notebooků ke stažení

VŘ 25/2013 - Doplňující informace k VŘ ke stažení

VŘ 25/2013 - Výsledek výzvy ke stažení

VŘ 89/2013 - E-learning ke stažení

VŘ 89/2013 - Zadávací dokumentace ke stažení

VŘ 89/2013 - Výsledek výzvy ke stažení

VŘ 124/2013 - E-learning ke stažení

VŘ 124/2013 - Zadávací dokumentace ke stažení

VŘ 124/2013 - Výsledek výzvy ke stažení

VŘ 124/2013 - Hodnocení E-learning ke stažení

VŘ 124/2013 - Smlouva PG Data ke stažení

VŘ 125/2013 - Videopořady ke stažení

VŘ 125/2013 - Výsledek výzvy ke stažení

VŘ 125/2013 - Hodnocení videopořady ke stažení

VŘ 125/2013 - Smlouva ITV ke stažení

VŘ 12/2014 - Tablety ke stažení

VŘ 12/2014 - Tablety doplňující informace ke stažení

VŘ 12/2014 - Tablety - zrušení VŘ ke stažení

VŘ 14/2014 - Výzva - Tablety ke stažení

VŘ 14/2014 - Tablety doplňující informace ke stažení

VŘ 14/2014 - Protokol o hodnocení ke stažení

VŘ 14/2014 - Výsledek výzvy ke stažení

VŘ 14/2014 - Smlouva iStyle ke stažení

Zpráva o projektu ke stažení

 

Projekt

Název klienta

ESF, MŠMT, OPVK

Vyhlašovatel (ZS): Jihomoravský kraj, odbor regionálního rozvoje

Rok realizace

2010 - 2012

Struktura a obsah vzdělávacího kurzu

Projekt: „Vzdělávání v oblasti komunikace středního zdravotnického personálu s klientem“.

Komunikace nelékařských pracovníků.

Projekt zaměřen na vývoj a pilotní ověření vzdělávacího programu pro nelékařské pracovníky v oblasti komunikace s klienty (jedná se především o pacienty a jejich rodinné příslušníky), vzájemné komunikaci a krizové komunikaci zdravotnických pracovníků.

Číslo projektu

CZ.1.07/3.2.04/01.0055