Slavnostní ukončení 1. skupiny MBAce 23. 9. 2016 v hotelu Holiday Inn

Bezpečnostní management

Vzdělání je poskytnuto v rámci projektu CZ.1.07/3.2.04/04.0040 - Zvýšení konkurenceschopnosti podniků z regionu jižní Moravy cestou eliminace bezpečnostních rizik.

Konference Podpora úspěšnosti START-UP projektů

Odborná konference „Podpora úspěšnosti start–up projektů“ se konala 22. 1. 2014 v Brně na Mendelově univerzitě. Téměř 150 účastníků vytvořilo příjemnou a inspirující atmosféru. 

Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR

Centrum akademických a vzdělávacích služeb se stalo partnerem Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR v rámci XXVI. valného shromáždění a podzimního celostátního odborného semináře v Mikulově.

Sněm

 

 

XIII. Sněm Svazu měst a obci České republiky

Centrum akademických a vzdělávacích služeb a.s. se společně se svými partnery úspěšně prezentovala na XIII. Sněmu Svazu měst a obcí České republiky odkaz na web