MBAce z pohledu posluchače

Co se naučíte?

 • strategicky řídit organizaci v oblastech – financí, výroby, lidských zdrojů, informačních technologií, strategických kompetencí,
 • nahlížet na pozici organizace s ohledem na úroveň konkurenčního prostředí,
 • uvědomit si příležitosti pro svou vlastní kariéru.

Kdo budou vaši spolužáci?

 • zajímavé osobnosti s touhou zvýšit svou kvalifikaci,
 • manažeři z různých oborů soukromého i veřejného sektoru, podnikatelé a vlastníci obchodních společností,
 • lidé s vysokoškolským, případně středoškolským vzděláním s dostatečně dlouhou řídící praxí.

Jak probíhá výuka?

 • vzdělávací proces MBAce je koncipován projektově = vzděláváte se na praktických příkladech ze svého podnikání či pracovní náplně,
 • přednášky i základní literatura jsou v češtině,
 • vzděláváte se průběžně během 12 až 18 měsíců, výuka probíhá o víkendech,
 • když si nevíte rady, konzultujete s lektory osobně nebo elektronicky,
 • výuka v moderních výukových prostorách zejména v Brně a v Praze, popř. po dohodě přímo ve vaši organizaci.

Jaké budete mít podmínky ke studiu?

 • obdržíte zdarma základní, českou, studijní literaturu ke všem modulům,
 • zajistíme vám bezplatné stravování během výuky,
 • informace o svém vzdělávacím programu, jeho organizaci, pravidlech a přístup k dokumentaci získáte on-line přes uzavřený intranet.

Po absolvování vzdělávacího programu MBAce získáte:

 • oprávnění používat titul MBAce,
 • lepší příležitosti při uplatnění na trhu práce,
 • nový pohled na řízení,
 • mnoho cenných kontaktů.