Vzdělávací moduly

Moduly vzdělávacího programu MBAce

Etapa 1: Úvod a obecná problematika řízení organizace

1) Úvodní seminář 0,5 dne
2) Organizační chování a management 2 dny
3) Manažerské kompetence a role manažera v organizaci 2 dny
4) Okolí organizace 2 dny
     

Etapa 2 : Problematika klíčových funkčních oblastí řízení

5) Finanční řízení 1+2 dny
6) Řízení lidských zdrojů 1+2 dny
7) Řízení informací a informačních technologií 1+2 dny
8) Právo a právní prostředí 1+2 dny
     

Etapa 3: Sumarizující a rozšiřující etapa zaměřená na osobní kreativitu posluchače

9) Budování trhu a rozvoj obchodního prostředí 1,5 dne
10) Řízení strategických změn v organizaci 1,5 dne
11) Moderní trendy řízení organizací 1 den
     

Etapa 4: Závěrečná etapa ukončená závěrečnou prací programu a její obhajobou

12) Samostatný ročníkový projekt 1 den
13) Metody a techniky výzkumu a seminář k závěrečné práci programu 2 dny
     

 

Typický průběh výuky v modulu

  • přímá výuka (standardní denní bloky jsou označeny zeleně)
  • poznámka.: vybrané moduly obsahují přípravný úvodní blok (volitelný podle míry znalosti a uvážení posluchačů) označeny modře
  • individuální konzultace s lektorem
  • zpracování projektové práce
  • klasifikace projektové práce lektorem