MPAce z pohledu posluchače

Co se naučíte

 • strategicky řídit instituci veřejné správy,
 • vykonávat činnosti ve veřejném sektoru účelně, hospodárně a efektivně,
 • srozumitelně identifikovat veřejné zájmy,
 • získáte povědomí o právních rizicích rozhodování ve veřejné správě,
 • uvědomit si příležitosti pro svou vlastní kariéru.

Kdo budou Vaši spolužáci

 • zajímavé osobnosti s touhou zvýšit svou kvalifikaci,
 • vedoucí pracovníci a volení zástupci z veřejného sektoru,
 • manažeři neziskových organizací,
 • manažeři společností vlastněných veřejným subjektem či soukromých společností dodávajících výrobky a služby veřejnému sektoru,
 • lidé s vysokoškolským, případně středoškolským vzděláním s dostatečně dlouhou řídící praxí.

Jak probíhá výuka MPAce

 • vzdělávací proces MPAce je koncipován projektově, tzn. vzděláváte se na praktických příkladech ze své pracovní pozice či funkce,
 • přednášky i základní literatura jsou v češtině,
 • program trvá standardně 12 až 18 měsíců, výuka probíhá o víkendech,
 • když si nevíte rady, konzultujete s lektory osobně nebo elektronicky,
 • výuka v moderních výukových prostorách zejména v Brně a v Praze (v případě větší skupiny posluchačů ve vašem regionu).

Jaké budete mít podmínky ke studiu MPAce

 • obdržíte zdarma základní českou studijní literaturu,
 • zajistíme vám bezplatné stravování během výuky (obědy a občerstvení o přestávkách),
 • informace o svém vzdělávacím programu, jeho organizaci, pravidlech a přístup k dokumentaci získáte on-line přes uzavřený intranet.

Po absolvování vzdělávacího programu MPAce získáte

 • zvýšení kvalifikace a tím vyšší ohodnocení ve veřejné správě,
 • znalosti v oblasti transparentního výkonu veřejné správy,
 • obhájený aplikační projekt: směrnici zásad transparentního výkonu veřejných služeb ve vaší organizaci formou závěrečné práce programu,
 • profesní titul MPAce.