Vzdělávací moduly MPAce

Etapa 1: Veřejná správa v kontextu EU

Úvodní seminář 0,5 dne
Veřejná instituce a její úloha ve společnosti, veřejná správa v ČR a EU 2 dny
Protikorupční opatření v rámci OSN, EU a ČR 2 dny

 

Etapa 2: Transparentní výkon veřejné správy

Transparentní chování manažera veřejné instituce, integrita, zásady chování 2 dny
Okolí veřejné instituce, transparentní výkon veřejné správy a identifikace veřejného zájmu 2 dny
Právní aspekty schvalovacích procesů ve veřejné správě a odpovědnost za škodu 1 den

 

 

Etapa 3: Praktické aspekty výkonu veřejné správy

Bezpečnostní management veřejné instituce 2 dny
Tvorba mapy rizik na úřadě / v instituci 2 dny
Kontrolní mechanismy ve veřejném sektoru 1 dny
Nastavení efektivního kontrolního a řídicího systému 2 dny
Hospodárný výkon / veřejné finance 1 dny

 

Etapa 4: Závěrečná etapa ukončená závěrečnou prací programu a její obhajobou

Metody a techniky výzkumu 1 den
Závěrečný seminář a zadání závěrečné práce programu (aplikační projekt) 1 den

 

Typický průběh výuky v modulu

  • přímá výuka
  • individuální konzultace s lektorem,
  • zpracování závěrečné práce modulu