Úvod » O nás » CAVS

Představení společnosti

Centrum akademických a vzdělávacích služeb, a.s. (dále CAVS) je akciovou společností založenou v roce 2007 s cílem poskytovat odborné a manažerské vzdělávání formou vnitrofiremních projektů v oblasti hard skills a soft skills s úzkým propojením na strategické řízení. Veškeré vzdělávací aktivity jsou koncipovány jako prostředek pro dosažení firemních cílů krátkodobého i dlouhodobého charakteru.

Společnost spolupracuje s špičkovými lektory a má za sebou celou řadu úspěšných vzdělávacích projektů pro subjekty z podnikatelské i tzv. neziskové sféry. Společnost je také úspěšným poskytovatelem vzdělávacích projektů financovaných veřejnými dotačními prostředky.

Disponujeme virtuální "vnitrofiremní akademií", která je k dispozici jak širokému spektru spolupracovníků, tak klientům v průběhu vzdělávacího projektu, ale následně i po jeho ukončení.

Nabízíme dlouhodobou spolupráci.Klientelu společnosti tvoří zejména společnosti – korporátní klientela.

Organizování otevřených kurzů / vzdělávacích programů je limitované a představuje spíše doplňkovou činnost.

Hlavním předmětem služeb pro korporátní klienty je zvyšování manažerských kompetencí vrcholového a středního managementu.

Společnost je zapsána v SEZNAMU KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ vedeného dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Jsme AKREDITOVANOU VZDĚLÁVACÍ INSTITUCÍ (č. 2011/1299-I) pověřenou k uskutečňování akreditovaných vzdělávacích programů s celostátní platností a to splněním podmínek pro udělení akreditace stanovené v § 117a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.