Reference

Název klienta

Vsetínská nemocnice a.s

Rok realizace

2011 - 2012

Struktura a obsah vzdělávacího kurzu

Projekt ”Rozvoj manažerských kompetencí, komunikačních dovedností a dalších znalostí zaměstnanců Vsetínské nemocnice, a.s.“

Moduly: Základy strategického řízení; Řízení změn v nemocničním prostředí; Marketing zdravotnických zařízení; Týmová spolupráce – vedení a budování úspěšného týmu; Personální řízení (vedení., motivace, hodnocení); Tvůrčí metody řízení; Koučing – rozvoj lidského potenciálu; Efektivní komunikace, asertivita, zvládání stresu; Finanční řízení; Právní vědomí zdravotnického pracovníka.

 

Číslo projektu

CZ.1.04/1.1.02/35.01502

 

Název klienta

Trade FIDES,a.s.

komplexní systémy zabezpečení objektů; výroba a prodej pultů centralizované ochrany a systémů kontroly přístupu

Rok realizace

2010 - 2012

Struktura a obsah vzdělávacího kurzu

Projekt: „Rozvoj LZ ve společnosti Trade FIDES, a.s.“

Příprava interních lektorů na práci s IS; Školení lektorů v trenérských dovednostech; Školení montérů nakupovaných výrobků; Školení THP a středního managementu; Skupinová výuka anglického jazyka; Individuální výuka anglického jazyka; Školení MS Excel; Školení MS Project; Školení v řízení projektů; Školení manažerských dovedností; Školení ve vystupování a mediální prezentaci; Školení v řízení výroby

Číslo projektu

CZ.1.04/1.1.02/35.00418

 

Název klienta

Univerzita Palackého v Olomouci

Rok realizace

2011 - 2013

Struktura a obsah vzdělávacího kurzu

Projekt: „Zvyšování manažerských kompetencí v oblasti řízení vysokých škol u vedoucích akademických pracovníků Univerzity Palackého v Olomouci“.

Cílem projektu je zvýšení kvalifikační úrovně a kompetencí zaměstnanců v oblasti manažerského vzdělávání, jejich adaptability a konkurenceschopnosti organizace.

Číslo projektu

CZ.1.07/2.2.00/15.0329

 

Název klienta

Brno International Business School

soukromá vysoká škola

Rok realizace

2010 - 2011

Struktura a obsah vzdělávacího kurzu

Subdodávka vzdělávacích modulů projektu „Zvyšování manažerských kompetencí pracovníků nemocnic Olomouckého kraje“ pro střední a vyšší management vybraných nemocnic daného kraje. Operační program: Vzdělání pro konkurenceschopnost.

Číslo projektu

CZ.1.07/3.2.05/01.0008

 

Ostatní referenční zákazníci

 • Agel, a.s.
 • Avrioinvest, a.s.
 • AZ Servis, a.s.
 • Českomoravský cement, a.s.
 • D Plast Eftec a.s.
 • Ekotoxa s.r.o.
 • Fakultní nemocnice Brno
 • Fakultní nemocnice Ostrava
 • Fakultní nemocnice Olomouc
 • Galatex spol. s.r.o.
 • Kaláb, spol. s r.o. Brno
 • Masarykův onkologický ústav
 • Metal Aliance, a.s.
 • Microsoft
 • Motorpal, a.s.
 • OA a JŠ Hodonín
 • OA Pelhřimov
 • Porsche Inter Auto CZ spol. s.r.o.
 • Pražská teplárenská a.s.
 • Preciosa
 • Rama Bohemia, a.s.
 • Sika CZ, s.r.o.
 • Stavospol, a.s.
 • Synot
 • Xella Cz, spol. s r.o.
 • Zpa
 • 1. Brněnská strojírenská Velká Bíteš