Statutární nástěnka

Centrum akademických a vzdělávacích služeb a.s.
Bauerova 491/10
602 00 Brno

IČ 27751929
DIČ CZ27751929
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5092.

Dokumentace ke stažení:

Pozvánka na valnou hromadu konanou dne 17. 6. 2014

Výpis z obchodního rejstříku

Ostatní zápis ze zasedání představenstva

Ostatní zápis ze zasedání dozorčí rady

Notářský zápis usnesení VH NZ 1675-2013

Účetní závěrka 2012

Notářský zápis rozhod. mim. VH NZ 48-2013

Posudek znalce

Stanovy společnosti