Popis seminářů

Komunikační dovednosti

Komunikační dovednosti patří mezi základní prvky soft skills. Cílem těchto seminářů je především zvládnutí komunikačních technik jak ve vnitrofiremní komunikaci, tak v řízení vztahu se zákazníkem. Více

 

Obchodní dovednosti

Společnosti realizuji obraty zejména přes své obchodníky, zkušený obchodník je schopen plnit prodejní plán nejen z pohledu objemu prodeje, ale i z pohledu vyšší prodejní ceny. Pro to, aby si obchodníci zvyšovali neustále svoji úspěšnost, musejí neustále na sobě pracovat a průběžně se vzdělávat v prodejních dovednostech, péči o zákazníka, plánování a vyhodnocování svých aktivit. Více

 

Týmová spolupráce

S dobře fungujícím pracovním týmem roste také kvalita vykonané práce, která je podmíněna synergií a kooperací členů týmu. Semináře připraví účastníky k efektivní komunikaci v rámci týmu a také rozdělení kompetencí a zastávání rolí v něm určených. Více

 

Manažerské dovednosti

Seminář Manažerské dovednosti je určen nejen vedoucím pracovníkům, ale také ostatním liniovým zaměstnancům, kteří se naučí schopnosti vést a řídit sebe sama. Vedoucí pracovníci si osvojí základní manažerské techniky a dovednosti, kterou mohou být dále uplatňovány v systému řízení lidských zdrojů. Více

 

Time & Stress management

Účastníci seminářů Time & Stress management budou seznámeni se základními technikami práce s časem a budou umět identifikovat a následně eliminovat slabá místa. Pro odbourávání stresu je nutné porozumět jeho příčinám a naučit se zabránit jeho vzniku. Více

 

Projektové řízení

Semináře jsou sestaveny především pro potřeby projektových manažerů, kteří si osvojí všechny principy uplatňované v rámci projektového řízení. Absolvováním výuky jsou účastníci schopni vést projektové řízení, znají všechny jeho fáze a principy pro úspěšné ukončení projektu. Více

 

Rozvoj osobnosti

Zvyšováním své vlastní hodnoty, využitím potenciálu a neustálým osobním rozvojem roste také vliv, kterým můžeme řídit nejen vztahy ve svém okolí, ale také vlastní přístupy. Absolvováním seminářů s tematikou osobního rozvoje, bude zvyšována Vaše úroveň a také se naučíte lépe řídit vlastní život. Více

 

Počítačové dovednosti

Semináře počítačové dovednosti jsou připravovány dle požadavků klientů a jejich obsahová struktura je vždy závislá na potřebách pracovníků, kteří požadují zdokonalení znalostí v rámci daného programu. Semináře jsou obvykle zaměřeny na zdokonalování počítačových dovedností v oblasti programů Microsoft Office. Více

 

Finanční řízení

V průběhu seminářů jsou účastníci seznámeni se základními finančními nástroji a vazbami, které v procesech finančního řízení hrají zásadní roli. Typickými částmi semináře jsou: finanční a manažerské účetnictví, ekonomická struktura subjektu, vyhodnocování výkonnosti nebo strategické finanční řízení. Více

 

Řízení lidských zdrojů

Řízením lidského kapitálu a uvědoměním si jeho potenciálu mohou manažeři přímo i nepřímo ovlivnit produktivitu vlastní organizace. Absolvováním seminářů, zaměřených na řízení lidských zdrojů, se účastníci naučí pracovat se základními HR nástroji. Více