Manažerské dovednosti

Seminář Manažerské dovednosti je určen nejen vedoucím pracovníkům, ale také ostatním liniovým zaměstnancům, kteří se naučí schopnosti vést a řídit sebe sama. Vedoucí pracovníci si osvojí základní manažerské techniky a dovednosti, kterou mohou být dále uplatňovány v systému řízení lidských zdrojů. Pro rozdílné přístupy jsou definovány rozdílné role manažera, zohledňující povahu vykonávané pozice.

Uvedený kurz vytváříme přesně dle požadavků zákazníka, v případě zájmu nás kontaktujte.