Nový kontrolní řád

Kurz seznámí posluchače s následujícími oblastmi:

  • nové postupy a pravidla při aplikaci zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, účinného od 1. 1. 2014, v návaznosti na příslušná ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu,
  • postupy před a při zahájení kontroly, nová práva a povinnosti kontrolujících, kontrolovaných osob, pověřené osoby, povinné náležitosti kontrolních protokolů, podání a vyřizování námitek, doručování,
  • nově zavedené postupy (oprava nesprávností, došetření věci, zveřejňování informací, ochrana osob, které podaly podnět ke kontrole),
  • aplikace nového kontrolního řádu např. při provádění veřejnoprávní kontroly.

 Uvedený kurz vytváříme přesně dle požadavků zákazníka, v případě zájmu nás kontaktujte.