Projektové řízení

Semináře jsou sestaveny především pro potřeby projektových manažerů, kteří si osvojí všechny principy uplatňované v rámci projektového řízení. Absolvováním výuky jsou účastníci schopni vést projektové řízení, znají všechny jeho fáze a principy pro úspěšné ukončení projektu. Cílem semináře je především naučit projektové manažery efektivnímu a produktivnímu řízení, které vykazuje kvalitní výsledky komplexní projektové činnosti.

Uvedený kurz vytváříme přesně dle požadavků zákazníka, v případě zájmu nás kontaktujte.