Řízení lidských zdrojů

Řízením lidského kapitálu a uvědoměním si jeho potenciálu mohou manažeři přímo i nepřímo ovlivnit produktivitu vlastní organizace. Absolvováním seminářů, zaměřených na řízení lidských zdrojů, se účastníci naučí pracovat se základními HR nástroji.

Uvedený kurz vytváříme přesně dle požadavků zákazníka, v případě zájmu nás kontaktujte.