Rozvoj osobnosti

Zvyšováním své vlastní hodnoty, využitím potenciálu a neustálým osobním rozvojem roste také vliv, kterým můžeme řídit nejen vztahy ve svém okolí, ale také vlastní přístupy. Absolvováním seminářů s tematikou osobního rozvoje, bude zvyšována Vaše úroveň a také se naučíte lépe řídit vlastní život.

Semináře mohou být zaměřeny na:

  • Emoční inteligence
  • Sebepoznávání
  • Rozvoj pamětí, učební strategie, učební styly
  • Etiketa a image
  • Jak rozpoznat a využít svůj potenciál
  • …a další

Uvedený kurz vytváříme přesně dle požadavků zákazníka, v případě zájmu nás kontaktujte.