Time & Stress management

Účastníci seminářů Tima & Stress management budou seznámeni se základními technikami práce s časem a budou umět identifikovat a následně eliminovat slabá místa. Pro odbourávání stresu je nutné porozumět jeho příčinám a naučit se zabránit jeho vzniku. Semináře vedou k zvýšení efektivnosti například v následujících oblastech:

  • Řízení práce s časem
  • Plánování aktivit
  • Vedení porad
  • Odbourávání stresu

Uvedený kurz vytváříme přesně dle požadavků zákazníka, v případě zájmu nás kontaktujte.